Toujours gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en wij zullen deze nooit doorspelen aan derden. Toujours houdt zich aan de door de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgestelde eisen.

In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Toujours, leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.